จ.ฉะเชิงเทราเชิญชวนแต่งชุดไทย ชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อาคารตําหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ หรือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  นายประสงค์ คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมแต่งชุดไทย ชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร 
         สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาคารในบริเวณจวนผู้ว่าฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 อาคารตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ จัดแสดงประวัติศาสตร์การปกครองความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อเมืองฉะเชิงเทรา และเหตุการณ์สำคัญ ส่วนที่ 2 อาคารเรือนรับรองเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง สำหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แก่นักเรียนนักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจัดแสดงภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับวิถีถิ่นและประวัติความเป็นมาของเมือง อาคารชั้นบนของเรือนรับรองจัดแสดงเป็นหอเกียรติยศของคนฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมประวัติผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคคลดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก เยาวชน และผู้เยี่ยมชม   ส่วนที่ 3 หอพระพุทธโสธรเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป/แผ่นปั๊ม และ วัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรจำลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 จนถึงปี พ.ศ.2560  และส่วนที่ 4 อาคารทรงงาน ศาลากลางน้ำใช้เป็นที่ทรงงานและประทับให้พสกนิกรและประชาชนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯเยือนเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 ต.ค.251   จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งชุดไทย เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา  ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมได้ ในวันอังคาร – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   ติดต่อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา 083-113 -6697 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up