ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงฆ่าสัตว์ใกล้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่10 ม.ค.62 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแปลงยาว โดยนางวรรณา สุขศรีเมธาชัย ได้เปิดการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นขออนุญาติ จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในบริเวณพื้นที่ ม.5 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสน์ นายกเทศบาลตำบลแปลงยาว พร้อมนายสมศักดิ์ ศิริติกุล ปศุสัตว์อำเภอแปลงยาว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาเข้าร่วมการคัดค้านและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้

            นายวรวิทย์ ตันวุฒิบันฑิตกุล ที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า ตนและชาวบ้านไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ขอก่อสร้างนั้นอยู่ในชุมชนที่พักอาศัยของขาวบ้านและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ์เฉลิมพระชน 72 พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่มีประชาชนทั่งในพื้นที่และต่างจังหวัด เดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาเรื่องดาราศาสตร์เป็นจำนวนมาก  หากมีการสร้างโรงฆ่าสัตว์ในบริเวณดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบทางมลพิษทั้งกลิ่นและเสียง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวนี้

           โดยนายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแปลงยาว เปิดเผยว่า จะนำข้อมูลความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้ทำการบันทึกไว้ นำเสนอเรื่องไปยังระดับจังหวัดต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up