งานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 08.45 วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

           สำหรับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการสอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะที่สำคัญแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 3,561 คน มีการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท คือฟุตบอล 7 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ ชักกะเย่อสากล และกรีฑา 

           ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ร่วมถึงเพื่อส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬา และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up