ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงฆ่าสัตว์ใกล้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแปลงยาว โดย นางวรรณา สุขศรีเมธาชัย ได้เปิดการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นขออนุญาติ จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในบริเวณพื้นที่ ม.5 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสน์ นายกเทศบาลตำบลแปลงยาว  นายสมศักดิ์ ศิริติกุล ปศุสัตว์อำเภอแปลงยาว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาเข้าร่วมการคัดค้านและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ นายวรวิทย์ ตันวุฒิบันฑิตกุล ที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า ตนและชาวบ้านไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ขอก่อสร้างนั้นอยู่ในชุมชนที่พักอาศัยของชาวบ้านและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด เดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาเรื่องดาราศาสตร์เป็นจำนวนมาก  หากมีการสร้างโรงฆ่าสัตว์ในบริเวณดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบทางมลพิษทั้งกลิ่นและเสียง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวนี้โดยนายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแปลงยาว เปิดเผยว่า จะนำข้อมูลความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้ทำการบันทึกไว้ นำเสนอเรื่องไปยังระดับจังหวัดต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up