ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่สตูดิโอ บริษัทเอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค สาขา ฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ เจริญวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมรายการทันข่าวแปดริ้ว  พูดคุยถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังทาง กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2562  และเปิดให้มีการรับสมัคร ส.ส.ในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ นี้  โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดสถานที่ศาลาประชาคม เฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่รับสมัคร ส.ส. โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 
             ทั้งนี้  นายวิรัตน์ เจริญวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมพูดคุยกับพิธีกรในรายการทันข่าวแปดริ้ว  ถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 4 เขต ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่   เรื่อง บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรแบบใด  การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์   รวมไปถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และข้อระมัดระวังของผู้สมัคร ส.ส. ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียล ที่เป็นสื่อใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้  ตลอดจนเรื่องการกำหนดสถานที่ติดตั้งประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.    อีกทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ฝากถึงประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ขอให้ประชาชนได้ศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองผู้สมัคร และบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีการศึกษาข้อมูลของผู้สมัคร  ก่อนที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง ให้ไปตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ ถ้าไม่พบชื่อให้รีบไปดำเนินการเพิ่มชื่อ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up