ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

วันนี้ ( 1 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมพิชิตสงคราม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเห็นควรให้จัดประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการ การจัดทำแผนการหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 2.5 PM ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดตั้งคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการ การจัดทำแผนการหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 2.5 PM ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่208/2562 เรื่องการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ รณรงค์และควบคุมในการเผาขยะในพื้นที่ชุมชน และเผาวัสดุทางเกษตรในไร่ นา ตลอดจนขอความร่วมมือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สถานีตำรวจภูธร ทุกแห่ง และขนส่งจังหวัดกวดขันการตรวจจับยานพาหนะที่มีควันดำเกินกว่ากฎหมายกำหนด และหากประชาชนพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือมีการเผาพื้นที่การเกษตรสามารถแจ้งทางราชการได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวถึงสำหรับประชนโดยทั่วไปขออย่าตระหนกต่อปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้ทางราชการมีหน่วยตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดทุกวัน หากมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ จังหวัดจะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทันที ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up