อบจ.ฉะเชิงเทรา สร้างสะพานข้ามคลอง 19

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา    เป็นประธานพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง 19 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.สิงโตทอง และเชื่อมหมู่ที่ 9 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายไพศาล ช้างพลายแก้ว สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา  นายมานพ ยืนยงค์ นายก อบต.สิงโตทอง  นายจำเริญ จันทร์เทศ นายก อบต.หมอนทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำมัสยิดอัลอัซฮาร์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
               ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานงานจาก อบต.สิงโตทอง และ อบต.หมอนทอง ว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสะพานข้ามคลอง 19 ซึ่งเป็นสะพานไม้ ที่ปกติเคยใช้สัญจรไปมานั้นเกิดความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา จึงขอรับงบประมาณจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 19  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณของ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 4,801,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 19 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร  ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up