เปิดรับสมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา วันแรก คึกคัก

เมื่อเวลา 08.30 น.  วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2562  ที่บริเวณศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายวิรัตน์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในการรับสมัครในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 4 เขต ของจังหวัดฉะเชิงเทราในวันแรก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งพรรคใหม่และพรรคเก่า  พร้อมด้วยกองเชียร์และผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจกับผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองกันอย่างคึกคัก  ทั้งนี้มีผู้สมัคร ส.ส.ได้เดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 39 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 10 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 11 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 10 คน และเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 8 คน   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จึงจัดให้มีการประชุมผู้สมัครดังกล่าว เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากผู้สมัครไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน ซึ่งผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1-3 ได้ตกลงให้ใช้วิธีการจับสลาก  ส่วนผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 สามารถตกลงกันได้ จึงไม่ต้องใช้วิธีการจับสลาก และให้ใช้วิธีการเรียงลำดับเวลาที่ผู้สมัครแต่ละท่านมายื่นลงทะเบียน  ทั้งนี้ภายหลังการจับฉลากจะได้ลำดับตามการลงทะเบียนยื่นเอกสาร  จากนั้นจะเป็นการยื่นตรวจเอกสารเบื้องต้นซึ่งผู้สมัครต้องรับรองคุณสมบัติตนเอง เมื่อตรวจเอกสารเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยผู้สมัครทั้งหมดได้ออกมาจากสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  ต่างมีกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจนำดอกไม้พวงมาลัยมามอบให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และผู้สมัครทุกพรรคต่างก็เข้าไปทักทายด้วยความเป็นกันเองถึงแม้จะอยู่คนละพรรคกันก็ตาม             
         สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ละเขตเลือกตั้ง  คือ  เขตเลือกตั้ง เขต 1.  จำนวน 11 คน เบอร์ 1 นายอุมัธ  หวังสาสุข พรรคเพื่อนไทย ,  เบอร์  2 นางฐิติมา ฉายแสง พรรคไทยรักษาชาติ  , เบอร์ 3 พ.ต.ท.ชอบ เขียวจันทร์ พรรคเสรีรวมไทย  , เบอร์ 4 นายณภัทร ผดุงเจริญโชติ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ,  เบอร์ 5 นายธนนท์พรอินทร์ พรรคประชาภิวัฒน์ ,  เบอร์ 6 นายวัชระ ปิ่นเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ ,  เบอร์ 7 นายณัชพล ตันเจริญ ภูมิใจไทย  , เบอร์ 8 นายชัยวัฒน์  ศรีคชา พรรคท้องถิ่นไทย , เบอร์ 9 ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ , เบอร์ 10 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่  เบอร์ 11 นายวินัย ส้มทับทัย พรรคประชาชนปฏิรูป
           เขตเลือกตั้งที่ 2  เบอร์ 1 นายอมรชัย ปิ่นเจริญ พรรคประชาธิปัตย์,  เบอร์ 2 นายทำนอง  เข็มมลทา พรรคประชาภิวัฒน์  ,  เบอร์ 3 นายศิริพงษ์ นวพาณิชย์  พรรคอนาคตใหม่ , เบอร์ 4 นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์  พรรคพลังประชารัฐ,  เบอร์ 5 นายเปี่ยมโกมล โสภณคุณพินิจ พรรคไทรรักชาติ , เบอร์ 6 นายธราพงษ์ จั่นแก้ว พรรคภูมิใจไทย  , เบอร์ 7 นายธาเอก อัศววิภาส พรรคชาติไทยพัฒนา ,  เบอร์ 8 นางสุปรานี  ทั่วทิพย์ พรรคเสรีรวมไทย , เบอร์ 9 นายสุขสรรค์  พรหมสุวรรณ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย , เบอร์ 10 นายสมชัย  อัสวชัยโสภณ  พรรคเพื่อไทย ,เบอร์ 11 นายอุหมัด ปาทาน พรรคเพื่อนไทย ,เบอร์ 12 นายกันตภณ อยู่เป็นสุข  พรรครวมพลังประชาชาติไทย , เบอร์ 13 นายชาติชาย  เกียรติแก้วคำ  พรรคพลังประชาธิปไตย  , เบอร์ 14 นายสำราญ นพศิริ  พรรคประชาชนปฏิรูป 
             เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 นายพิเชษฐ สุขทรัพย์อนันต์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เบอร์ 2 , นายณพงศธร แก้วคำ พรรคเสรีรวมไทย , เบอร์ 3  นายสุนทร โยสิงห์ธนังกูล พรรคอนาคตใหม่ , เบอร์  4 นายประโยชน์ อินสุทสุวรรณ์  พรรคประชาภิวัฒน์ , เบอร์ 5 นายสุชาติ ตันเจริญ  พรรคพลังประชารัฐ , เบอร์ 6 นายสายัณห์ นิราช  พรรคเพื่อไทย , เบอร์ 7 นายภิญโญ  เนียมสงค์  พรรคทางเลือกใหม่ , เบอร์ 8 นายอดุลย์  แสงจันทร์ พรรคไทรรักษาชาติ , เบอร์ 9 นายฐิติภูมิ นันทา พลังท้องถิ่นไท , เบอร์ 10 นายฉัตรชัย เข็มทอง พรรคประชาธิปัตย์  เบอร์ 11 , น.ส.ศักศรี รตพิรุณ พรรคประชาชนปฏิรูป , เบอร์ 12 นายรส มะลิผล  พรรคภูมิใจไทย
            เขตเลือกตั้งที่ 4  เบอร์ 1 นายชาติชาย มั่นคง พรรคเพื่อชาติ , เบอร์ 2 นายชำนาญ  เกิดโสภา  พรรคประชาธิปัตย์ , เบอร์ 3 นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์  พรรคอนาคตใหม่ , เบอร์ 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ  พรรคพลังประชารัฐ , เบอร์ 5 นายภักดี  เจริญวรชัย  พรรคพลังท้องถิ่นไท , เบอร์ 6  นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักษาชาติ , เบอร์ 7 นายสายชล ยอดใจเย็น พรรคเสรีรวมไทย , เบอร์ 8 นางวาสนา  อารีราษฎร์  พรรคประชาชนปฏิรูป , เบอร์ 9 น.ส.วีร์ณัฏฐา  ทองเชื้อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย     สำหรับสีสันบรรยากาศของกองเชียร์ของแต่ละพรรควันนี้  มีทั้งผู้สมัครจากพรรคเก่าและพรรคใหม่  ที่มีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น  โดยมีการนำดอกไม้  พวงมาลัย  มามอบให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งหลังจากลงสมัครเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครแต่ละพรรคก็ได้มากราบสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเดินทางกลับเพื่อเดินหน้ารณรงค์หาเสียงต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up