ยอดผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขต แปดริ้ว วันแรก จำนวน 51 คน

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรดาผู้สมัครของพรรคการเมืองต่างเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า โดยบรรยากาศเป็นไปด้วย ความคึกคัก ท่ามกลางบรรดาผู้สมัคร และผู้สังเกตการณ์จำนวนมาก โดยนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัคร เดินทางมากันตั้งแต่เช้า และ                 การดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ ของ ผอ.กต.เขต/ กกต.เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครจากทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากพรรคการเมืองต่างๆ มาสมัครกันจำนวนมาก และเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครมาพร้อมและครบถ้วน เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร ของ กกต. เป็นอย่างดี                  และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงผู้ประสงค์ที่จะเดินทางมาสมัครในวันต่อไปขอให้เตรียมเอกสารและหลักฐาน               การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 สำหรับการเปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 - 4 ในวันที่                   4 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีผู้สมัครฯ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน  12  คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน  15  คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน  13  คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน  11 คน
ซึ่งภายหลังจากนี้ผู้สมัครจะนำหมายเลขการสมัครที่ได้รับเพื่อไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไป
---------------------------
ปชส.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up