มรร.จัดงานวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา

 เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จากนั้นในเวลา 10.00 น. ที่อาคารรับเสด็จ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหัวไทร มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมี อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมในพิธี  สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการทําบุญเนื่องในวันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up