พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายฐากูร ชวนะพงษ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน.ส่วนราชการ  นายอำเภอ  ข้าราชการ  คณะกรรมการเหล่ากาชาด  สมาชิกอาสารักษาดินแดน และนักเรียน เข้าร่วมพีธีฯเป็นจำนวนมาก

           เนื่องด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ. ศ. 2497 และมีการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้นจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 65

ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด จัดให้มีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และจัดกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยในปี 2562 นี้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หน้าศาลาจตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้ง 12 กองร้อย รวม 123 นาย ได้ทราบถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมถึงให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน

        ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ได้มอบใบประกาศสดุดีและเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562  แก่นายหมวดเอก มหัตม์ มงคล ผู้ช่วยหน้าหน้าฝ่ายอำนวยการฯ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนแก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ทุน และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 จำนวน 24 ทุน  ให้แก่บุตรหลานสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 123 ชุด ด้วย                   


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up