พิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์(พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า) ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน โดยมีนายประสงค์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตามโครงการดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การจัดฐานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา ฐานการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฐานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานอาหารไทย และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงหุ่นละครคน ชุด “หลวงพ่อโสธร” การแสดงชุดพิพิธภัณฑ์ลือเลื่องเมืองแปดริ้ว และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up