ประชุมโครงการ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 ก.พ. 2562 ที่ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ คณะทำงาน/เครือข่ายชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                 สำหรับในที่ประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการแต่ละคณะฯ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำกลาง ประชาสัมพันธ์ และสาธารณสุข  นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหางบประมาณเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา /การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9  /การประกวดผลงานระดับภาค ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งชมรมทั้งระดับดีเด่นและต้นแบบ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up