ชุลมุน! กลุ่มภาคประชาชนยื่นหนังสือคัดค้านเวทีจัดทำแผนผังพัฒนา EEC ฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 2562  ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  ได้เกิดเหตุวุ่นวาย  เมื่อกลุ่มภาคประชาชนลุกฮือประท้วง พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลางที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  โดยมี นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง  นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ และนางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธิการและผังเมือง  ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธาณูปโภค โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม  โดย พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องสั่งระดมตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน เข้ามาควบคุมสถานการณ์   
           โดยนายสรายุทธ์ สนรักษา แกนนำกลุ่มภาคประชาชน ในนามเครือข่ายรักแม่พระธรณี ได้นำกลุ่มเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ผ่านรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมกล่าวว่า  การยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ,ต.เขาดิน อ.บางปะกง และต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองเดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่  ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจกาโครงสร้างเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาสาธาณูปโภคขวางทางน้ำ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในอำเภอพนัสนิคม  พานทอง และบ้านโพธิ์อยู่แล้ว โดยหลายพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหนักขึ้นไปอีก พร้อมยื่นเรื่อง 2 ข้อ ต่อประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  คือ 1. ขอให้ยกเลิกเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 2  โครงการนิคมอุตสาหกรรมบูลเทคซิตี้ ฉะเชิงเทรา และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ อีอีซี หรือ ไอซีดี ฉะเชิงเทรา และ 2. คงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต.บางนาง ต.เขาดิน ต.บางผึ้ง และต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ เพื่อชนบทและการเกษตรกรรม หรือ ผังเมืองสีเขียว  ทั้งนี้ นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เข้ารับหนังสือดังกล่าว พร้อมจะนำไปยื่นต่อประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนที่มาเข้ามาร่วมประชุม  แต่ก็ได้รับแทรกแซงขอแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มเครือข่ายรักแม่พระธรณีโดยตลอด จนต้องปิดการประชุมก่อนเวลาที่กำหนด. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up