ปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จ.ฉะเชิงเทรา 5 วัน รวม 100 คน

สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา รายงานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้ง ที่ 1 - 4 มีผู้สมัคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน  แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง ต่างๆ ดังนี้

 เขตเลือกตั้งที่ 1 รวมจำนวน   21 คน

 เขตเลือกตั้งที่ 2 รวมจำนวน  28   คน

 เขตเลือกตั้งที่ 3 รวมจำนวน    27 คน

 เขตเลือกตั้งที่ 4 รวมจำนวน    24   คน

สามารถดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้ง ที่ 1- 4 ทั้งหมดได้ที่ https://www.ect.go.th/chachoengsaofolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up