ปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จ.ฉะเชิงเทรา 5 วัน รวม 100 คน

สำนักงาน กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เขตเลือกตั้ง ที่ 1 - 4  มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน  แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งต่างๆ  คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 รวมจำนวน 21 คน , เขตเลือกตั้งที่ 2 รวมจำนวน  28  คน, เขตเลือกตั้งที่ 3 รวมจำนวน  27 คน  และเขตเลือกตั้งที่ 4  รวมจำนวน  24  คน  
         นายวิรัตน์  เจริญวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 5 วัน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรับสมัครผู้สมัครบางท่านต้องการขอคำชี้แจงและขั้นตอนต่างๆ  ซึ่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้งได้ดำเนินการชี้แจงทุกประเด็นที่ผู้สมัครมีข้อสงสัย  โดยภาพรวมการสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น  ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง  โดยในปีนี้แต่ละเขตมีผู้สนใจเข้ารับลงสมัคร ส.ส.เป็นจำนวนมากกว่า 20 คน ซึ่งมีมากถึง 28  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 100 คน อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีการปิดรับสมัครและรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่  โดยจะ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  และจะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่ 15 ก.พ. 2562  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้ง ที่ 1- 4 ทั้งหมดได้ที่ https://www.ect.go.th/chachoengsao

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up