. พิธีเททองหล่อและตอกเสาเอกพระจอมจักรพรรดิ วัดมงคลเทพ

        เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2562  ที่สวนป่านานาจักรวาล วัดมงคลเทพ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีเททองพระจอมจักรพรรดิ ส่วนฐานกาย 9 ชั้น และตอกเสาเข็มเอก  โดยมี พระครูภาวนาสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพ  เป็นประธานพิธี ร่วมด้วย พระเถรานุเถระ  พระภิกษุสงฆ์  ร่วมสวดเจริญภาวนาประกอบพิธี   โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   โดยในพิธีพระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดชยันโต เพื่อความเป็นศิริมงคล  จากนั้นพระครูภาวนาสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพ  พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำแผ่นทองใส่เบ้าหลอมทอง  เพื่อเททองหล่อพระจอมจักรพรรดิ ส่วนฐานกาย 9 ชั้น  

          ด้านพระอนุรณ์ จรณสมปนโน รองเจ้าอาวาสวัดเทพมงคล เป็นประธานพิธผูกผ้าสามสีเสาเข็มเอก ก่อนทำพิธีตอกเสาเอก  พร้อมกล่าวว่า วัดมงคลเทพ ได้จัดทำโครงการคืนความร่มเย็นให้กับผืนโลก ดินมีป่า ฟ้ามีน้ำ คนงดงามด้วยศีลธรรม ตามกำลังศรัทธาธรรมของทุกท่าน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ  บนเนื้อที่ 25 ไร่ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “สวนป่านานาจักรวาล”แห่งนี้  และเพื่อความสมบูรณ์ในการประกาศพระพุทธศาสนา ทางวัดมงคลเทพจึงได้จัดสร้างองค์พระประธานประจำสวนป่า โดยมีพระนามว่า “พระพระจอมจักรพรรดิ องค์ต้นธาตุต้นธรรมในอนันตจักรวาล”  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 24 เมตร ความ 24 เมตร ด้านบนประดิษฐานพระจอมจักรพรรดิ องค์ต้นธาตุต้นธรรมฯ ที่เป็นองค์พระใหญ่หน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 13 เมตร และประกอบด้วยองค์พระเล็กจำนวน 1,797 องค์ ด้านหลังมีซุ้มเรือนแก้ว แสดงการเปล่งพระฉัตรพรรณรังสี  ซึ่งทางวัดได้ทำพิธีเททองหล่อพระจอมจักพรรดิ ส่วนกาย 9 ชั้น และตอกเสาเอก ระหว่างวันที่  8 – 10 กุมภาพันธ์ นี้ และหลังจากนี้จะมีการเททองหล่อพระส่วนอื่นๆขององค์พระจอมจักรพรรดิ อีกครั้ง  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญหล่อพระจอมจักรพรรดิ ได้ที่สวนป่านานาจักรวาล วัดมงคลเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางร่วมทำบุญได้ทุกวัน เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up