การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ปิตุลาเกมส์”ปีการศึกษา 2561


 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  “ปิตุลาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   ร่วมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรรมเป็นจำนวนมาก  

             ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา  โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยทำการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 3 -28 ธันวาคม 2561 และรอบสุดท้ายในวันนี้  ณ สนากีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โดยแบ่งสีและนักกีฬาออกเป็น 11 สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู  สีเขียว  สีส้ม  สีฟ้า  สีม่วง สีแดง  สีเทา สีน้ำเงิน สีบานเย็น และสีเขียวเข้ม  มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง และกรีฑา   

            ด้านนายบุญเลิศ  ค่อนสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   เปิดเผยว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ด้านจิตใจ เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง มานะ อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ด้านอารมณ์ เป็นผู้มีอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส  และด้านสังคม เป็นผู้รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม เพื่อนฝูง และหมู่คณะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งยังได้ฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้ให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำในนักกีฬา”


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up