จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2562) ที่บริเวณพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสิน (ปากน้ำโจ้โล้) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการนำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม เพื่อเตรียมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงปรับปรุงซ่อมแซม ขัด ล้าง ทำความสะอาดองค์พระสถูปเจดีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้นำขดลวด สายไฟ ออก และจัดระเบียบสิ่งของประชาชนที่ประชาชนเข้ามาถวายฯ บริเวณพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชให้เรียบร้อย  ขัดล้างพื้นบริเวณพื้นที่ทั้งหมด และบริเวณศาลาทุกหลัง โดยให้มีการบูรณะ และรักษาความสะอาด รวมถึงให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้คัดเลือกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (ปากคลองท่าลาด) โดยวันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในเรื่องของสถานที่ สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เส้นทางอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กำหนดให้พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นี้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up