รฟท. ฟังเสียงชาวแปดริ้วรอบ 2 ศึกษารถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ


เวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2562  ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการงานศึกษาความเหมาะสม  ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วง หัวหมาก – ฉะเชิงเทรา –ศรีราชา และโครงการรถไฟคู่ ช่วง  ศรีราชา – มาบตาพุด  เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษาโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการสถาบันการศึกษาในพื้นที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม

               ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอแนวเส้นทางโครงการครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัดได้แก่  กรุงเทพฯ  จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรีและ จ.ระยองโดยเชื่อมต่อพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับ 3 ท่าเรือได้แก่  ท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะทางรวม 200 กม. นอกจากนี้ยังได้ออกแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 5 แบบได้แก่ 1 สะพานรถไฟข้ามถนน 2 สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 3 สะพานกลับรถลูกตัวยู  4 ทางลอดทางรถไฟ 5 ทางบริการข้างทางรถไฟ  ตลอดจนการออกแบบสะพานลอยคนและมอเตอร์ไซค์ข้ามเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงในการข้ามทางรถไฟ   รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ อาทิ กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วคราวบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถูกเปิดผิวหน้าดินและกองวัสดุก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น

            สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมากฉะเชิงเทราศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชามาบตาพุด ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่EEC และเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและขนส่งให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงประหยัดเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯถึงระยองโดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลและสินค้ารองรับผู้โดยสารปริมาณ 4 ล้านคนต่อปีและรองรับการขนส่งสินค้าปริมาณ 40 ล้านตันต่อปีในปีเปิดให้บริการ  ทั้งนี้ภายหลังการประชุมนี้รฟท.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุมไปพิจารณาประกอบในรายงานผลการศึกษาเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไป.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up