อบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มี.ค.2562  ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิด“โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล”  หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  ประชาชนอาสาสมัครและมีจิตอาสาจากอำเภอบางคล้า อำเภอบางปะกงและอำเภอพนมสารคามเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

                สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้มีประกาศนโยบายอาสาสมัครและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล  และเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชน ทั้งสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยฯจึงจัดโครงการ  “สร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล’’ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร และมีจิตอาสา ได้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นในชุมชน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของตนเองได้ 

                ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดการอบรมอาสาสมัครและมีจิตอาสา ด้านการปฐมพยาบาลทั้งหมด 4 รุ่นๆ ละ 100 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.  ,รุ่นที่ 2  วันที่ 14  มี.ค. ,รุ่นที่ 3 วันที่ 18  มี.ค. และรุ่นที่ 4 วันที่ 19  มี.ค.  ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อช่วยเหลือตนเองและบุคคลในครอบครัว ในสังคมที่ตนเองอยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up