ซิอีเอ จับ มรภ.ราชนครินทร์ เปิดมินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ แห่งที่ 6

 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562  ที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ร่วมด้วย นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ ซีอีเอ  และ ดร.ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ร่วมกันเปิดแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ หรือ มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

          นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล เปิดเผยว่า  สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ ซีอีเอ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ หรือ มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ซึ่งเป็นแห่งที่ 6  ครีเอทีฟฮับแห่งใหม่ของภาคตะวันออก เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านงานออกแบบและไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์  โดยภายในแหล่งบ่มเพาะฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน สำคัญ คือ 1.หนังสือด้านการออกแบบ , 2.ตัวอย่างวัสดุ เพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ  และ3. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ได้รับการรังสรรค์ใหม่โดย CEA เพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟังก์ชั่นบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

         ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ  กับ  สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเปิดเปิดแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ หรือ มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้  ซึ่งการจัดตั้ง มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ ภายในหมาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดEEC ท่ามกลางบรรยากาศของการเติบโตและการแข่งขันสูงของ 10 อุตสาหกรรมเป่าหมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการการหล่อหลอมและบ่มเพาะมุมองความคิดด้านการออกแบบแก่ นักศึกษา ที่จะก้าวสู่การเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ในอนาคต.folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up