บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา

เช้าวันที่17 มีนาคม 2562  ที่หน่วยเลือกตั้งเขต 1 สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด ด้านการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน สำหรับหน่วยเลือกตั้งเขต 2 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. และนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงตรวจความเรียบร้อยในหน่วยเลือกต้ัง และได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขต 2 นี้ด้วย โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ทั้งหมด 34,045 คน แบ่งเป็นนอกเขต จำนวน 33,381 คน และในเขต จำนวน 664 คน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  เฉพาะ 2 ตำบล  มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 141,137 คน /เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพนมสารคาม เฉพาะ 3 ตำบล อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน อำเภอราชสาส์น และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะ 8 ตำบล มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 137,669 คน /เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอพนมสารคาม เฉพาะ 5 ตำบล มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 128,029 คน และเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง และอำเภอแปลงยาว จำนวน 148,073 คน  ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งหมด 554,918 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 709,889 คน ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมี ส.ส จำนวน 4 คน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up