เชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว ไทวัสดุ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5  เมษายน 2562  ที่ลานเอนกประสงค์  ไทวัสดุจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลมะม่วง และของฝากเมืองแปดริ้ว ประจำปี  2562   บรรดาร้านค้าต่างๆ กำลังเตรียมจัดร้านเพื่อจำหน่ายมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว  โดยจะมีพิธีเปิดงาน เวลา 17.30 น. วันเดียวกันนี้  โดยจากการสอบถามแม่ค้าขายมะม่วงในงาน  บอกว่า  มาขายมะม่วงภายในงานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว เป็นประจำทุกปี  โดยตนเป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งการค้าขายภายในงานจะขายดีในช่วงเย็น และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะขายดีมาก  โดยในส่วนของคุณภาพของมะม่วงภายในงานนั้น  ในช่วงนี้เรียกได้ว่าคุณภาพดีมาก รสชาติดีเนื่องจากช่วงนี้มะม่วงเริ่มแก่จัด และมีผลผลิตค่อนข้างมาก  จึงทำให้ราคามะม่วงภายในงานนั้นราคาถูกมาก  อาทิเช่น  มะม่วงน้ำดอกไม้ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโล 100 บาท แต่ถ้าไซด์ใหญ่ก็กิโลกรัม 40 -50 บาท  ,มะม่วงแรดกิโลกรัมละ 20 – 35 บาท  , มะม่วงเขียวเสวยกิโลกรัม  30- 50 บาท  เป็นต้น  นอกจากนั้นแม่ค้า ยังบอกว่า ยังมีมะม่วงอกร่อง และมะม่วงไขตึก รวมไปถึงข้าวเหนียวมูลภายในงานค่อนข้างขายดี เนื่องจากมะม่วงสุกในช่วงนี้หวานมาก  จึงทำให้ประชาชนนิยมซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกลับไปรับประทานที่บ้าน 
              สำหรับการจัดงานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จำหน่ายผลผลิตมะม่วงที่ออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนเมษายนนี้ และให้ผู้บริโภคได้ซื้อมะม่วงที่มีคุณภาพดี  โดยในปีนี้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5  – 16 เมษายน 2562  โดยกิจกรรมภายในงาน มีทั้งการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงดิบ / สุก  ผลิตภัณฑ์แปรรูป กิ่งพันธ์พืชนานาประเภท การจัดนิทรรศการและการแจกพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรที่มาเที่ยวชมงานด้วย.   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up