เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน-เยาวชน “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ 2019”

.เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบินพิมพยะจันทร์) นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ว่าที่ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพีธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน-เยาวชน “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ 2019” ร่วมด้วยนายเอก วงษ์นิ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก

              สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน-เยาวชน “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ” ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้การคิดริเริ่มจัดการแข่งขัน จากท่านพลตำรวจโท กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี และจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน-เยาวชน “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ 2019” ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 -7 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบินพิมพยะจันทร์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เล่นกีฬาโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนอีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up