พิธีเปิดงานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว ไทวัสดุ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5  เมษายน 2562  ที่ลานเอนกประสงค์  ไทวัสดุจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว ประจำปี  2562  พร้อมด้วยนายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างคับคั่ง

                 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มที่ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศมีผลผลิตมากกว่า 2000 ตันต่อปีสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศปีละ 500 ตันสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรามีมูลค่า 30 ล้านบาทและสามารถนำเงินตราจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยอีกอาชีพหนึ่งอีกด้วย

               ด้านนายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ผลผลิตมะม่วงของเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายภายในประเทศ ส่วนหนึ่งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ GAP ผลผลิตมะม่วง สามารถตรวจสอบย้อนกลับสู่แหล่งผู้ผลิตได้ในปี 2561 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการส่งออกผลผลิตมะม่วงจำนวน 500 ตัน มีมูลค่า 30 ล้านบาท ส่งจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้เวียดนาม และมีแผนกำหนดเป้าหมายการส่งออกในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี  

              สำหรับการจัดงานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จำหน่ายผลผลิตมะม่วงที่ออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนเมษายนนี้ และให้ผู้บริโภคได้ซื้อมะม่วงที่มีคุณภาพดี  โดยในปีนี้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5  – 16 เมษายน 2562  โดยกิจกรรมภายในงาน มีทั้งการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงดิบ / สุก  ผลิตภัณฑ์แปรรูป กิ่งพันธ์พืชนานาประเภท การจัดนิทรรศการและการแจกพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรที่มาเที่ยวชมงานด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up