เปิดร้านไปรษณีย์ไทย บ้านโพธิ์ 201 (สิริโสธร)

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 9 เมษายน  2562  ที่ร้านไปรษณีย์ไทย บ้านโพธิ์ 201 (สิริโสธร) ตั้งอยู่เลขที่  89/12-13 หมู่ 3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  นายธนิตศักดิ์  

สุระแสงประเสริฐ  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดร้านไปรษณีย์ไทย บ้านโพธิ์ 201 (สิริโสธร) อย่างเป็นทางการ  ร่วมด้วยนายวรวุฒิ  ทวีศักดิ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวัฒน์  ดิษเจริญ ผู้ประกอบการร้านไปรษณีย์ไทย บ้านโพธิ์ 201 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์  พนักงานไปรษณีย์  และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

             นายธนิตศักดิ์  สุระแสงประเสริฐ  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินการให้บริการไปรษณีย์ ในรูปแบบร้านไปรษณีย์ไทยในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการไปรษณีย์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป โดยจะพิจารณาให้มีการจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทยในท้องที่ที่มีแนวโน้มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควร หรือ  แหล่งชุมชนที่กำลังขยายตัว มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานในพื้นที่นั้น ๆ สำหรับอำเภอบ้านโพธิ์ ถือเป็นอำเภอที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอำเภอหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบริเวณถนนสิริโสธร หรือ ถนนทางหลวงหมายเลข 314 เนื่องจากเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ทำให้ปริมาณงานและความต้องการใช้บริการไปรษณีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

             การจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทย บ้านโพธิ์ 201 (สิริโสธร) ของนายสุวัฒน์  ดิษเจริญ ผู้ประกอบการร้านไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นจุดให้บริการไปรษณีย์แห่งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ ต่อจากที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโพธิ์ และเป็นร้านไปรษณีย์ไทยลำดับที่ 14 ในความรับผิดชอบของสำนักงานไปรษณีย์เขต 2  ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00น. รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยด้วย 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านไปรษณีย์แห่งนี้ จะสามารถให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up