ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดฉะเชิงเทรา

เช้าวันนี้ (10 เม.ย.62) ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ขบวนรถผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่เชิญคนโทน้ำอภิเษกเดินทางออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรถประจำตำแหน่ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย รอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up