เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเชิญชวนร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์

ดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า งาน ประเพณีสงกรานต์แปดริ้ว ในปีนี้  ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่  12 - 13 เม.ย. 2562   ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ  การเปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ได้ร่วมชมขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธร ขบวนแห่นางสงกรานต์ รอบตลาดตัวเมืองแปดริ้ว  และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย 

           ดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรและนางสงกรานต์ในปีนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธร (องค์จำลอง) ขึ้นรถขบวนแห่ที่หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในเวลา 12.45 น. ของวันที่ 12 เมษายน  และเคลื่อนมายังที่ตั้งขบวนแห่บนถนนสวนสมเด็จฯ จากนั้นในเวลา 14.00 น. จะเคลื่อนขบวนจากสวนสมเด็จฯ ประกอบด้วย รถตรวจการณ์ ,วงกลองยาว , คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมพนักงานฯ ,รถหลวงพ่อพุทธโสธร, รถนางสงกรานต์ ,ขบวนแตรวง นางรำ คณะครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล , คณะของชมชน 20 ชุมชน และรถขบวนแห่ชุมชน 3 เขต โดยเคลื่อนขบวนแห่ไปรอบตลาดเมืองแปดริ้ว และสิ้นสุดขบวนบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในเวลา 19.00น. จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐานบนศาลาจัตุรมุข ให้ประชาชนนมัสการและสรงน้ำ  ส่วนในวันที่  13 เมษายน  ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร รวมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลรับวันขึ้นปีใหม่ไทย    จึงฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมมาลัย ใส่เสื้อลายดอก มาร่วมงานดังกล่าว เพื่อร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up