มูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรามอบเงินสนับสนุนหน่วยกู้ภัยพนม

 เมื่อวันที่  11 เมษายน 2562  มูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา นำโดย นายภูกิจธัช  สกุลศุภรัฐ  เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วย  นายสุภร  ตันเฮง  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยกู้ภัยพนม จำนวน 15,000 บาท  เนื่องจากการจัดกิจกรรมโครงการ ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา 2019 “เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาอ่างฤาไน” อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมี นายวิสุทธิ์ สุวรรณนพเก้า  หัวหน้าหน่วยกู้ภัยพนม เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพนม 

            ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562  มูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมโครงการ ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ภายใต้ชื่อ “เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาอ่างฤาไน”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคมของทุกปี  และเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน วิ่ง และการปั่นจักรยาน  รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและนักเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคม   โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเข้าเป็นกองทุนมูลนิธิสื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบเป็นสวัสดิการให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยได้รับความมือจากหน่วยกู้ภัยพนมนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย และอาสาสมัครกู้ภัย มาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ในโอกานี้ทางมูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทราจึงได้นำเงินจำนวน 15,000 บาท มอบให้แก่หน่วยกู้ภัยพนม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหน่วยกู้ภัยและกิจกรรมการกุศลต่างๆต่อไป.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up