ขนส่งฉะเชิงเทราคุมเข้มตรวจรถโดยสารประจำทางเทศกาลสงกรานต์ 62

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  10 เมษายน 2562  มีประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถโดยสาร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2562 กันอย่างคึกคัก   ขณะที่นายทองคำ  นิสัยสัตย์  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายมหัตม์ มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าหน้าที่ทหาร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักศึกษาจากโครงการอาชีวะอาสา  ตั้งจุดตรวจคุมเข้มรถโดยสารประจำทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้เดินทาง     
              นายทองคำ  นิสัยสัตย์  ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม  ได้มีความห่วงใยประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย  ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถตู้ รถบัสโดยสาร และรถสองแถว  เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 , ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์วันที่ 4 -10 เมษายน , และช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 -18 เมษายน 2562  โดยมีการตรวจสมรรถนะของรถกว่า 30 รายการ  อาทิ การตรวจยางรถ , ตรวจควันดำ ,ไฟส่องสว่าง , และการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทุกคน  รวมไปถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจหายาเสพติดและตรวจวัดความดัน แก่ผู้ขับรถโดยสารประจำทางเพื่อความปลอดภัย   ซึ่งหากมีตรวจพบรถโดยสารคันใดไม่มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ก็จะทำการเปรียบเทียบปรับต่อไป   ทั้งนี้ทางขนส่งฯ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในการเพิ่มรถโดยสารร่วม เพื่อบริการเสริมให้กับประชาชน ทั้งขาไปและขากลับ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถโดยสารประจำทางเพียงพอต่อประชาชนผู้เดินทางอย่างแน่นอน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up