เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ปี62

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2562 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ร่วมด้วย นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
            ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้น 4 ห้าม 2 ต้อง คือห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  โดยดำเนินมาตรการ 5 เสาหลัก ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ , มาตรการด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย, มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตาม 10 มาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม.
         โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ มอบเงินค่าพาหนะให้แก่มูลนิธิเมาไม่ขับ และรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจ ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up