โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาอาชีวะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.หจก.มหาศิริโภคา ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาอาชีวะโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ร่วมด้วย  ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ คณะครู คณะกรรมการดำเนินงานและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน
              ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 สืบเนื่องมาทุกปี ผู้คนทั่วไปมักนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม  บางคนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ บางคนถือโอกาสไปพักผ่อน เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ซึ่งต้องอาศัยยานพาหนะประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง  โดยที่ผ่านมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุกันมากในช่วงของการเดินทาง ทั้งมีสาเหตุมาจากการขับขี่โดยประมาท การเมาสุรา สภาพของยานพาหนะไม่พร้อมในการเดินทาง และปัญหาต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดมา
             ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานงานจากหน่วยจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อมุ่งหวังให้ครูและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นจิตอาสา มาขอบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up