ปล่อยแถวตำรวจสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ปล่อยแถวสายตรวจ 201 นายออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์หน่วยงานราชการและภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ได้หยุดทำการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจะเดินทางออกท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ซึ่งอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  คนร้ายอาจจะประกอบอาชญากรรม  เช่น การปล้นทรัพย์  ชิงทรัพย์  ลักทรัพย์  โดยเฉพาะการลักทรัพย์ในเคหสถานและสถานที่ราชการ  บริเวณสถานประกอบการที่มีเงินสดหมุนเวียน  หรือร้านจำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงในเขตพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  หรือก่อคดีที่เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมเช่น  ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ยาเสพติด  รวมถึงสถานบริการต่างๆที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 ตำรวจได้สั่งการให้ตำรวจไม่ต้องอยู่จุดบริการ  แต่ให้เน้นการใช้กำลังในส่วนนี้มาปฏิบัติงาน บังคับใช้กฎหมายบนผิวถนนแทน  และให้ขอความร่วมมือทหารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ร่วมมือกันในการอยู่จุดบริการ และให้ตำรวจวางแผนวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง  โดยใช้เป็นจุดตรวจที่เข้มข้นหรือจุดตรวจเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติงาน
            สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แต่ละ สภ.ฯ กำหนดเขตพื้นที่และห้วงเวลาการเล่น-เลิกเล่นน้ำสงกรานต์ โดยประชาสัมพันธ์ให้เล่นน้ำในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น  นำยานพาหนะมาจอดในสถานที่ที่จัดไว้ให้  แล้วเดินเท้าเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และสามารถควบคุมปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ห้ามผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสุราในบริเวณจัดงาน  โดยเน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน  หากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หรือเหตุอันต้องสงสัย ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up