อบจ.ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา  เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 เม.ย. 2562   ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 หลักสูตรการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วย  พร้อมด้วยนายสมนึก ล้อซ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมพิธี

                ดร.กิตติ   เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาสินค้าปรับตัวสูง ประชาชนทั่วไปต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นเรื่องสำคัญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วย ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 เม.ย. 2562

โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน

              ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มสตรี และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีให้อยู่ดีมีสุขอีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up