เปิดงาน “Mango Festival 2019” เทศกาลมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 ที่ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “Mango Festival 2019” (เทศกาลมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 1) โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกกลุ่มฯ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการร้านค้าฯ เข้าร่วมพิธีเปิด
               นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผลผลิตประมาณ กว่า 20,000 ตันต่อปี สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ปีละ กว่า 600 ตัน มูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท สร้างงาน สร้างรายได้ แก่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถนำเงินตราจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยด้วย   อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฯ อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ได้จำหน่ายผลผลิตมะม่วงที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนนี้ แก่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อมะม่วงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่ดีด้วย
           จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวชม ชิม ช้อป งาน “Mango Festival 2019” (เทศกาลมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2562 ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up