มรร.ลงนามMOUกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

09.45 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RRU SmartUniversity

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าเสวย  ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยมี รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และ คุณสุมาลี  กีรตยาคม  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขตฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุงไทยร่วมลงนามในครั้งนี้

   โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ประกอบด้วย การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อสามารถให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับปีการศึกษา 2562 - 2566  การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device)  การรับชำระเงิน ผ่าน PromptPayQR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ และร้านค้าของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้า / บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. / สถานีบริการน้ำมันบางจาก / สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ / สถานีบริการน้ำมันพีที ทั่วประเทศการบริการเพื่อการโอนเงินเดือน (Payroll), โบนัส ,เงินปันผล ,เบี้ยประชุมและเงินอื่นๆ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะส่งข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งสนับสนุนการบริการให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบมจ.ธนาคารกรุงไทยจะให้การสนับสนุนในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงบมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งจะได้มีการพัฒนาระบบรองรับการให้บริการดังกล่าวต่อไปในอนาคต


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up