รมว.วัฒนธรรมตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กราบสักการะหลวงพ่อโสธร

 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  9 พฤษภาคม 2562    ที่พระอุโบสถหลังใหม่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมเข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร และกราบนมัสการ พระราชภาวนาพิธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธวรารามวรวิหาร  โดยมี นายประสงค์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ,   นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ,นางอุทัย พัฒนพิชัย  วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ     สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในครั้งนี้ มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่  9 -10 พฤษภาคม นี้ เพื่อตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
         จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เดินทางไปสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดจีนประชาสโมสร หรือ วัด เล่งฮกยี่  ต.บ้านใหม่  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  โดยมี พระอธิการเย็นจุง  เจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร และชาวชุมชนตลาดบน ให้การต้อนรับ  พร้อมนำกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร และบอกเล่าประวัติความเป็นมา  โดยวัดจีนประชาสโมสร หรือ เล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน ที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่5 ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเส้นทางรถไฟ สาย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ที่เมืองแปดริ้ว และได้ทรงเสด็จมาที่วัดนี้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อ จากเดิมคือ “วัดเล่งฮกยี่” เป็น “วัดจีนประชาสโมสร” พร้อมป้ายชื่อพระราชทาน  ซึ่งภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปแบบจีน ในลัทธิมหายานประดิษฐานอยู่ 3 องค์  ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถปกปักรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และตามคำบอกเล่า พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ ทำมาจากกระดาษที่นำมาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน พร้อมๆกับพระพุทธรูป 18อรหันต์ ที่อยู่ข้างวิหารด้านใน  นอกจากนี้ยังมีศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร เช่น เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , การไหว้ขอพรแก้ปีชง , และยังมีวิหารหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในมีองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าหลายสมัย   จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตลาดบ้านใหม่  เมืองแปดริ้ว ซึ่งเป็นตลาดโบราณเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี และเยี่ยมชมชุมชนริมน้ำบางปะกง  ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรี .
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up