ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ร.ร.เบญจมฯ ปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  นายบุญส่ง ชิตตระกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ หรือ ค่ายสัมพันธ์  นักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมด้วย  ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  คณะผู้บริหาร ครู  อาจารย์  และนักเรียน ม.4 ที่เข้าเรียนใหม่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง 

                ทั้งนี้ ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้กล่าวชี้แจงถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของทางโรงเรียนให้นักเรียนได้รับทราบ และเป็นการสร้างข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง ทำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เมื่อศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้      อีกทั้งการปฐมนิเทศนักเรียนในวันนี้ ยังได้จัดนักเรียนได้พบกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย  ครูหัวหน้าระดับชั้น และให้นักเรียนได้พบกับครูที่ปรึกษาประจำชั้น รวมทั้งยังได้จัดการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ และทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์  ตลอดจนจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างนักเรียนรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง ที่เข้าใหม่ทุกคน   ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 680  คน เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีคณะครูและนักเรียนสภานักเรียน เป็นวิทยากรให้การอบรมด้วย  ทั้งนี้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่  16 พฤษภาคม นี้.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up