อบจ.ฉะเชิงเทราเปิดถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอล

 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2562  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอล  ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายวิชิต อ่องละออ ,นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา , บาทหลวงชาติชาย  เวฬุรัตนกูล  เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล  , ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

             ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนสายดอนทอง-วัดเซนต์ปอล หมู่ที่ 7 , 8 , 9 , 10 และ 12 เชื่อมตลาดดอนทอง (เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) ต.บางตีนเป็ด  ซึ่งมีประชาชนทั้งในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ดและพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความชำรุดทรุดโทรม มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา  จึงขอรับงบประมาณจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอลดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณของ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 11,270,000 บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,220 เมตร  ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up