เรือนจำกลางฉะเชิงเทราปล่อยตัวผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา  เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 14 พ.ค. 2562  นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมศักดิ์  เกียรติดานุสรน์  ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี    ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์กับการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์  ที่ได้รับพระราชทานปล่อยตัวในวันนี้ จำนวน 235 คน เป็นผู้ต้องกักขังจำนวน 79 คน และเป็นผู้ต้องโทษจำนวน 156 คน  โดยมีคนในครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้องมารอรับ ต่างสวมกอดและร่ำไห้กันด้วยความดีใจ  โดยผู้ได้รับการปล่อยตัวต่างสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เป็นพลังแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระองค์ท่าน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up