คืบหน้าโครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้”

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 พฤษภาคม 2562   ที่โครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้  ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  ชาวบ้านตำบลเขาดิน ทยอยปลูกบ้านพักอาศัยในโครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้”กันแล้ว  ภายหลังบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด  ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้  ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในตำบลเขาดิน 

           โดยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา  ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นปัญหาพื้นฐานในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ครัวเรือนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้  จึงได้จัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคและให้แก่ผู้เดือดร้อน ซึ่งขณะนี้มีชาวบ้านจำนวน 9 ครัวเรือน ได้เริ่มทยอยปลูกบ้านพักอาศัยกันแล้ว  ซึ่งชาวบ้านเองก็รู้สึกดีใจที่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    โดยโครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้” มีเนื้อที่กว่า  13 ไร่   โดยแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านปลูกบ้านอาศัยครัวเรือนละ 50 ตารางวา  ซึ่งในช่วงแรกนี้จะเปิดโซนแรกจำนวน 44 หลังคาเรือน และในอนาคตจะเปิดโซนที่ 2 อีก 30 หลังคาเรือน  เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่  folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up