หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหารเพล

เวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม  2562   ที่วิทยาลัยสงฆ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   โดยมี หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  นำโดย นายประโยชน์  โสรัจจกิจ   ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายจิตรกร เผด็จศึก ,นายพงษ์ศักดิ์ เสริมศักดิ์ศิธร  ,นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง , นางสาวสิริรักษ์ อติชาติธานินทร์ และนางอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up