อบต.สันพระเนตร จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน อบจ.ฉะเชิงเทรา


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้น ทำให้บ้านเมืองสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

               ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา บริหารจัดการ โดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 45 แห่ง นำขยะเข้ามากำจัดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 150 ตัดต่อวัน ผลผลิตที่ได้รับจากการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล พลาสติกขึ้นใหญ่ ขยะเชื้อเพลิง RDF โดยนำมาประมูลขายทอดตลาด 

              สำหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อม จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up