อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่สำรวจโรคไข้เลือดออกชุมชนหลอดบางกุ้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่  23 พฤษภาคม 2562  นางฐิติมา  ฉายแสง  อดีต ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1  ร่วมด้วย  นายประเทือง  อยู่เกษม  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ,นายก อบต.โสธร , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  และผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่เร่งสำรวจการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก  ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ 1  ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  หลังพบผู้ใหญ่และเด็กป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน  13 ราย   จากสถิติทั้งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจำนวน  78 ราย และทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา  390 ราย  ซึ่งจากลงพื้นที่สำรวจพบปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งน้ำวางไข่ของยุงลายมีจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่มีการสะสมของขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านทิ้งกันไม่เป็นที่เป็นทาง  ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านมลภาวะอีกด้วย     นางฐิติมา  ฉายแสง  อดีต ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า การลงพื้นที่มาสำรวจโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลโสธร แห่งนี้  เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในหมู่นี้หมู่เดียวถึง 13 ราย และต้องเฝ้าระวังอีก 2 รายด้วย  ซึ่งจากสถิติพบว่า 2 วัน เป็นหนึ่งคน ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ได้ลงพื้นที่มาสำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วรอบหนึ่ง  ซึ่งในวันนี้จากการสำรวจพบว่ามีการแก้ไขที่ดีขึ้น   แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่อีก เพราะว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดมาก ไม่เฉพาะในตำบลโสธรนี้แต่ตำบลอื่นๆก็พบโรคไข้เลือดออกด้วย  ซึ่งวันนี้จากสำรวจพื้นที่นอกจากจะพบแหล่งน้ำขังที่วางไข่ของยุงลาย ยังพบว่าในพื้นที่มีการทิ้งขยะมากมาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่ดีเท่าที่ควร  โดยเรื่องนี้ก็จะปรึกษาพูดคุยกับทาง อบต.โสธร ในรายละเอียดที่มากขึ้น รวมทั้งนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่  นอกจากนี้ในวันนี้ก็ยังมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าโรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เป็นแล้วและเป็นได้อีก  ซึ่งพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันและหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up