ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1 ปี 2562

จังหวัดฉะเชิงเทราทำพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562  พร้อมวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 97 คน กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม 

                เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม  2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ กองพลทหารราบที่ 11 นายฐากูร ชวนะพงษ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ทหาร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิทยากร และคณะครูฝึก ร่วมกันมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน  97คน  

                 สำหรับโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการขยายรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม และ ร่วมเป็นเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง  โดยนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 97 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน และ ฝึกทักษะอาชีพจำนวน 3 วัน ได้แก่ ช่างตัดผมชาย , ช่างทำลวดดัด, ช่างล้างแอร์เบื้องต้น และช่างก่ออิฐ   ซึ่งในรุ่นที่ 1 นี้  ได้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่  16  – 27 พฤษภาคม 2562  มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจากทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าค่ายอบรมจำนวน 97 คน โดยเน้นการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up