ฉะเชิงเทราเดินรณรงค์ลดมลพิษ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ทสม.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม อากาศ ขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่  4 มิถุนายน 2562   ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562  พร้อมด้วย  นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถานศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายทสม. จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม

         สำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม อากาศ ขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ทสม.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย ทสม. และเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนและเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ จังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองน่าอยู่

          โดยหลังจากการเปิดกิจกรรมแล้ว เครือข่าย ทสม. ส่วนราชการ ประชาชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา  ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บขยะสองข้างทาง จากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จนไปถึงพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา )  และมีการแจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกลดโลกร้อน  รวมทั้งจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาประวัติความเป็นมา และคุณค่าของเมืองฉะเชิงเทรา จากมัคคุเทศก์ประจำพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up