แถลงข่าวงานเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ้ว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการค้าอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวคับคั่ง
           นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีสินค้าเกษตรและของดีเมืองแปดริ้วที่มีคุณภาพ สะอาดอร่อย และได้มาตรฐานมากมาย สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร จึงได้มีการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อจัดจำหน่ายการประชาสัมพันธ์ ทำให้สินค้าเกษตรและของดีเมืองแปดริ้วได้เป็นที่รู้จักระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคตลอดจนผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงและขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรและของดีเมืองแปดริ้ว                        
        ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดงานเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ้ว เพื่อขยายช่องทางด้านการตลาดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ภายในงานจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร ชมนิทรรศการทางการเกษตร เลือกซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้า OTOP สินค้าแปรรูปมากมาย การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเกษตร การสาธิตอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 รวม 5 วัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและจังหวัดใกล้เคียงร่วมชม ชิม ช้อป ภายในงานฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038 -511 635

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up