ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.1 และ ม.4 ร.ร.ดัดดรุณี

ที่หอประชุมน้ำเงิน – ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน  2562  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี นางมณฑา  สมานบุญ  ประธานคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานโรงเรียนดัดดรุณี  และนางปนัดดา  มักสัมพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 
             โดยนางปนัดดา มักสัมพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เปิดเผยว่า การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการ การจัดการในชั้นเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง  พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองพบกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคคล , พบผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายต่างๆ และพบประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี  รวมทั้งพบปะพูดคุบกับครูที่ปรึกษาประจำชั้นแต่ละห้องเรียน เพื่อรับทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ทั้งในด้านศักยภาพ และความประพฤติของนักเรียน  รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ทั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จะจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้น ม. 2 และ ม.3  และในวันที่  9 มิถุนายน 2562 จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5 , ม.6 ด้วยเช่นกัน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up