กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The King

เมื่อเวลา  05.40 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา     นาย วรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The Kingร รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ         โดยมีนายวรศักดิ์  ภักดีคำ  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา   นายวุฒิพงศ์ฉายแสง  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นักกีฬา   ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน 
       สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The Kingร รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวไทย และนับเป็นโอกาสดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะใช้กิจกรรมกีฬาเดิน - วิ่ง เป็นสื่อในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพ  ที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร   จุดเริ่มต้น บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด  ผ่านศูนย์ราชการ  พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา  จวนผู้ว่าฯ   มหาวิทยาลัยราภัฎราชนครินทร์ ก่อนจะกลับตัวบริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร มายังที่จุดปล่อยตัว และรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up